Dobro došli na sajt za samovrednovanje

Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" Niš

Samovrednovanje

Šta je samovrednovanje i zašto se sprovodi

Škola ETŠ "Nikola Tesla" u Nišu, je jedna od prvih srednjih stručnih škola koja je učestvovala u programu pilotiranja projekta "Samovrednovanje" i "Praćenje rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji" školske 2011/2012 godine. Taj projekat je iznedrio procenu kvaliteta rada ustanove kao vrednovanje kvaliteta rada ustanove koje se vrši na osnovu STANDARDA KVALITETA RADA USTANOVE kroz:

  • Samovrednovanje
  • Eksterno vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Godišnji plan samovrednovanja donosi se na osnovu procene stanja u ustanovi i sastavni je deo godišnjeg plana rada ustanove, a priprema ga tim za samovrednovanje.

Na osnovu izveštaja o samovrednovanju u celini, izveštaja o ostvarenosti standarda postignuća i drugih indikatora kvaliteta rada, ustanova donosi razvojni plan. Novi razvojni plan kao polaznu osnovu uzima rezultate samovrednovanja. Školskim programom određuju se aktivnosti i programi koji obezbeđuju ostvarivanje razvojnog plana, a u godišnjem planu rada se sve te aktivnosti konkretizuju.

Oblasti kvaliteta

Oblasti kvaliteta koje su obuhvaćene samovrednovanjem

Programiranje, planiranje i izveštavanje

Obezbeđuje da relevantna školska dokumenta (ŠP i GPR) budu sačinjena uz poštovanje propisa i međusobno usklađena, da omogućavaju ostvarenost ciljeva i standarda obrazovanja i vaspitanja, da su usmereni na zadovoljenje različitih potreba učenika.

Obrazovna postignuća učenika

Uspeh učenika na različitim, periodičnim testiranjima pokazuje da su ostvareni obrazovni standardi i da škola doprinosi većoj uspešnosti učenika

Organizacija rada škole, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Praćenje rada direktora u smislu organizacije, unapređenja rada i razvoja škole, kao i postojanje sistema za praćenje i vrednovanje kvaliteta rada ustanove i definisanje resursa i to: materijalno-tehničke i kvalifikovane ljudske resurse.

Podrška učenicima

Informisanje učenika o vrstama podrške, timovi za podršku, različite aktivnosti za podsticanje ličnog, profesionalnog i socijalnog razvoja učenika, fukcionisanje sistema podrške deci iz osetljivih grupa

Etos

Međuljudski odnosi u školi, stepen saradnje svih učesnika u životu škole, promociju rezultata rada nastavnika i učenika, uređenost školskog prostora, bezbednost školske sredine

Nastava i učenje

Primena odgovarajućih nastavnih metoda, efikasno upravljanje procesom učenja uz prilagođenje tempa i zahteva, različitim mogućnostima i potrebama učenika

Kontakt

Aleksandra Medvedeva 18
18000 Niš, Srbija

+381 18 588 583
+381 18 588 051

info@etstesla.ni.ac.rs

Uspešno sačuvani odgovori.
Hvala Vam na izdvojenom vremenu za popunjavanje ankete!